อัตราค่าบริการ

เวลา    8.00 น. – 18.00 น.     ค่าบริการชั่วโมงละ  1,100 บาท
เวลา   18.00 น. – 24.00 น.    ค่าบริการชั่วโมงละ   1,300 บาท

**ราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา   ค่าบริการชั่วโมงละ  1,100  บาท


Promotion พิเศษ Buffet
ศุกร์    21.00 – 24.00 น.    ค่าบริการคนละ   100  บาท


กฏระเบียบในการใช้สนาม

เพื่อความเป็นระเบียนเรียบร้อยในสนามกีฬา ทาง Sriracha Arena ขอความร่วมมือจากผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามกฏต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ห้ามใส่รองเท้าสตั๊ดปุ่มเหล็กลงสนามเด็ดขาด
  • ห้ามมิให้ผู้มาใช้บริการสูบบุหรี่บริเวณสนามโดยเด็ดขาด สามารถสูบบุหรี่ในที่ที่ได้จัดไว้ให้เท่านั้น
  • ห้ามมีการทะเลาะวิวาทในระหว่างการเล่น ในกรณีที่เกิดการทะเลาะวิวาทขั้นรุนแรง ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเล่นนัดนั้นในทันที
  • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด
  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสนาม
  • ห้ามมิให้มีการเล่นการพนันกันในสนาม
  • Sriracha Arena จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายในทรัพย์สิน ขอความกรุณาผู้มาใช้บริการทุกท่านโปรดดูแลทรัพย์สินส่วนตัวอย่างระมัดระวัง

Contact